Celem naszej organizacji jest utrwalanie i kultywowanie polskiego dziedzictwa i kultury na tych terenach.

The aim of our organization is to preserve and cultivate Polish heritage and culture in these areas.

Sprawdź nasze niestandardowe mapy i gallerie!

Check Out our custom Made maps and gallery!

Contact Us