Histroia

History

1850 to Present

2023

Nowa strona internetowa Zaktualizowany projekt Voulenteer praca MxTDesign.ca - Tomasz Biernat To był zaszczyt pracować ze wspaniałymi ludźmi w Instytucie! Dziękujemy za możliwość pomocy przy budowie serwisu, a jednocześnie poznawania Historii tych ziem.

New Website Updated Design Voulenteer work by MxTDesign.ca - Tomasz Biernat
It was an honor to work with the wonderful people at the institute! Thank you for the opportunity to help build the website while also learning about the History of of these lands.


2020

Vestibulum ultrices risus velit, sit amet blandit massa auctor sit amet. Sed eu lectus sem.Vestibulum ultrices risus velit, sit amet blandit massa auctor sit amet. Sed eu lectus sem.


April 2005

w Canadian Museum of Civilization w Ottawie odbyło się odsłonięcie "Quilt of Belonging", złożonej z 263 haftowanych "bloków", symbolizujących wszystkie narodowości zamieszkałe w Kanadzie. Zgodnie z propozycją Kongresu Polonii Kanadyjskiej “blok” polski z wzorem kaszubskim był pięknie wyhaftowany przez członkinię naszego Instytutu Halinę Urbanowicz.

The Canadian Museum of Civilization in Ottawa hosted the unveiling of "Quilt of Belonging", composed of 263 embroidered "blocks", symbolizing all the nationalities residing in Canada. As proposed by the Canadian Polish Congress, the Polish "block" with the Kashubian pattern was beautifully embroidered by a member of our Institute, Halina Urbanowicz.


1950's

Plenerowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Kaszubach, tuż przy starej drodze Barrys Bay. Został zbudowany i utrzymywany do dziś przez księży katolickich i lokalne społeczności!

The outdoor shrine of Our Lady of Czestochowa in Kaszuby, right off old barrys bay road. Was built and kept up by Catholic priests and local communities to this day!


1850's

Pierwsza polska osada w Kanadzie w Dolinie Madawaskiej, rodziny i społeczność przybyła z Polski nazwały to miejsce ze względu na piękne pamiątki po podobieństwach do "Kaszub" w Polsce. Główne osady wokół naszych kanadyjskich Kaszub można znaleźć nad Barries Bay, aż po Wilno, a nawet w dół do Combermere!

The first Polish settlement in Canada in the Madawaska Valley, the families and community that came from poland named this location for its beautiful reminders to similarities of "Kaszuby" in Poland. The main settlements around our Canadian Kaszuby could be found at Barries Bay, up to Wilno and even down to Combermere!